LP og helbredelse av homofile (Nordlys 06.10.10)

Posted on 06/10/2010

20


Av Bente Dahl, privatpraktiserende psykolog

I disse dager diskuteres heftig metoden Lightning Process (LP) som presenteres på UNNs seminar om ME/CFS. Debatten er ikke så ny som man tror.

På 70-tallet fikk jeg innblikk i en karismatisk kristen menighet, der helbredelse av ulike sykdommer foregikk. Flere hevdet å ha blitt friske etter håndspåleggelse. I tillegg sto flere menn fram og fortalte om helbredelse fra sin skjulte homofili. Homofili var så visst ikke biologisk, sa de, og vitnet om at de nå var blitt heterofile. Jeg ble godt kjent med to av disse, og fikk med tiden detaljert kunnskap om prosessen.

«Jan» refererte sin helbredelse slik: «Først spurte lederen meg inngående om jeg virkelig ønsket, av hele min sjel, å endre meg. Videre om jeg hadde tillit til at Gud kunne gjøre det. Knelende måtte jeg så bekjenne min homofili som synd. Jeg måtte selv ta ansvaret. Lederen forklarte at homofili skyldtes syndig tenking og en ond sirkel der destruktive handlinger ble forsterket. Det var tillært og valgt. Lederen presset hånden mot hodet mitt, mens jeg høyt og inderlig ba Gud om tilgivelse. Jeg bønnfalt Gud om å fjerne mine syndige homofile tanker. Så begynte lederen å rope halleluja, for nå var jeg blitt fri. Jeg måtte gjøre det samme, og takket Gud om og om igjen. Mens jeg takket, kjente jeg en overbevisning og sterk glede over mitt nye liv».

«Vik fra meg Satan»

Lederen formante ham til å tenke, handle og leve i pakt med sitt nye liv. Han måtte være forberedt på at homofile følelser fortsatt ville dukke opp, men disse var ikke ekte, det var bare Djevelen som prøvde å friste ham.

Han ble pålagt å stanse dette straks ved å si: «Stopp! Vik fra meg Satan!», gjerne også trampe hardt i gulvet, og isteden takke Gud over at han var helbredet. Å vitne om helbredelsen til omgivelsene var også viktig, for å styrke hans nye liv. Han måtte derimot aldri, overfor seg selv eller andre, snakke om tvil.

Det hendte at helbredede homofile fra dette miljøet falt tilbake til sin tidligere legning. Det gjaldt blant andre begge mine venner. Jeg traff også folk som hadde vitnet om ulike sykdommer de var blitt friske fra, men som var blitt syke igjen. Oftest hadde de trukket seg vekk fra menigheten.

Lederen hadde gode forklaringer til disse: «Du var ikke motivert nok. Du ønsket ikke egentlig å bli kvitt det. Du innser ikke at det er en synd. Du har ikke tro nok på Gud. Du har ikke jobbet godt nok med å stanse fristelsene og skyve vekk Djevelen. Du har ikke styrket din helbredelse gjennom å vitne for andre.»

Dokumentasjon

I USA laget kristne karismatikere filmer om helbredelse av syke. Enorme tall ble påstått. Også eks-homofile bevitnet sitt nye liv som heterofile. De homofiles organisasjoner raste. Det var kjent at flere av de «helbredede» i ettertid levde homofilt igjen, i skjul. De få som ble værende i heterofile forhold var egentlig bifile, ble det sagt, eller hjernevasket.

Homofile kalte metoden krenkende, og mente den skapte fortvilelse og økt fordømmelse, siden «det kan jo helbredes hvis man bare vil nok». De kristne, på den annen side, anbefalte homofile å bryte med sine miljøer for å unngå negativ påvirkning.

Media og menigheter tidde systematisk om de negative historiene. De frafalne orket dessuten sjelden å stå fram. De følte nederlag og dobbelt skam. Så historiene forble ukjente, og helbredelsestallene stående uimotsagt.

Men dette er jo et gufs fra fortiden. Hva i all verden har det med LP å gjøre?

Lightning Process

En ny, ikke-religiøs og helt nøytral helbredelsesmetode, kalt Lightning Process, har kommet på banen. Den hevder å kunne hjelpe mennesker med ulike sykdommer til å bli friske. Etter min analyse brukes svært identiske teknikker:

1. Et grundig intervju sikrer at man er godt motivert og ikke er kritisk. Oppfyller man ikke dette, får man ikke delta.

2. Man er selv årsak til sin tilstand, og å påta seg ansvaret er en viktig del av helbredelsen.

3. Gang på gang skal man si høyt til seg selv at nå er man frisk. Man må gjenta dette også når tvilen kommer.

4. Man må handle og leve som om man har et nytt liv.

5. Kritiske tanker må vekk, ved å si «Stopp!» til enhver tanke om at man ikke er frisk. Ethvert symptom er bare falsk alarm, en uekte og negativ del av en selv.

6. Det er viktig for den positive prosessen at man sier til andre at man er frisk. Man må gjenta dette overfor seg selv og andre. Det advares mot å fortelle andre om tvil eller symptomer, for det kan føre til tilbakefall.

Hva hvis man tross dette faller tilbake i det gamle? Da skyldes det at man ikke er motivert nok, overbevist nok, tror ikke nok, øver ikke nok, stopper ikke de vonde tankene slik man skal, eller man har ikke fortalt omgivelsene om sin positive prosess. Innerst inne ønsker man kanskje egentlig å fortsette sitt gamle liv?

Paralleller

De suggererende teknikkene, medienes framstillinger, dokumentasjonsmetodene, og advarslene mot å høre på sine egne – vi gjenkjenner elementene i debatten om behandling av ME/CFS. Biologiske tilstander får merkelappen «tankeskapt», og symptomer eller følelser omtolkes. Lightning Process hevder å ha glimrende resultater – hvis man er motivert nok.

Poenget er selvsagt ikke å sammenlikne homofili med sykdom. Ei heller å anbefale LP for homofile – for Guds skyld, la de homofile i fred. Det som gjelder, er å se hvordan uetiske og udokumenterte metoder kan få fotfeste, like mye i dag som tidligere. De smertefulle konsekvensene av slike metoder blir fortiet, og bildet fordreid. Har vi ikke lært av historien?Det som gjelder, er å se hvordan uetiske og udokumenterte metoder kan få fotfeste, like mye i dag som tidligere.

De smertefulle konsekvensene av slike metoder blir fortiet, og bildet fordreid. Har vi ikke lært av historien?