http://ift.tt/1sd6hoO

Posted on 05/07/2014

0


«Ønske om innspill vedrørende evt. revisjon av Nasjonal veileder CFS/ME

Helsedirektoratet har den siste tiden fått tilbakemelding på Nasjonal veileder CFS/ME og
spesielt kapittel 3 som omhandler behandling, rehabilitering og tilrettelegging. Dette
kapitlet inneholder eksempler på tilpasninger som kan benyttes ved pleie og omsorg for
brukere med alvorlig grad av CFS/ME. I høringsinnspillene fra høringsrunden i oktober –
desember 2012 fremkom kritikk mot disse punktene, men samtidig støtte for at slike
tilpasninger kan være nyttige å ha med seg i tenkningen rundt behandling, pleie og
omsorg for de alvorligst syke innen pasientgruppen. Kritikken i høringsinnspillene ble
innarbeidet, men den senere tids offentlige debatt og direkte tilbakemeldinger til
Helsedirektoratet fokuserer igjen spesielt på eksempler på tilpasninger som kan benyttes
ved pleie og omsorg for brukere med alvorlig grad av CFS/ME.
»
Les brevet fra Helsedirektoratet her: http://ift.tt/1mhPArp
via ~ME-nytt~ http://ift.tt/1mhPArp

Posted in: Uncategorized