Biomedisinske konferanser om ME

Posted on 16/09/2011

0


ME-foreningen arrangerer i høst to biomedisinske konferanser – en i Oslo og en i Bergen. Les mer her!

Konferansene er rettet mot helsepersonell, og er meritterende som 8-timers kurs i allmennmedisin/infeksjonssykdommer (se mer info i programmet).

På programmet står blant annet:

Utredning av voksne ved mistanke om ME. Seksjonsoverlege Barbara Baumgarten-­‐Austrheim, ME/CFS-­‐senteret, Oslo universitetssykehus, Aker.
Klinisk arbeid med barn og ungdom, samt utredning og forløp. Pediater Nigel Speight, tidligere overlege ved barneavdelingen, Durham University Hospital, UK.
Nevrologisk forskning på undergrupper, biomarkører, samt forskjeller mellom ME/CFS og FM. Dr. Benjamin H. Natelson, leder av Pain & Fatigue Study Center, Beth Israel Medical Center, professor i nevrologi ved Albert Einstein College of Medicine, NY.
Siste nytt om virusforskningen ved ME. Dr. Stig Jeansson, PhD, professor emeritus, ME/CFS-­‐senteret, Oslo Universitetssykehus, Aker.
Hvilke fremskritt har skjedd innen forskningen det siste året? Professor, spesialist i indremedisin, Kenny De Meirleir, PhD, Vrije Universiteit Brussel, Himmunitas Foundation Belgia og
Himmunitas Norge (Oslo).
Nevrologisk utredning og funn ved billedundersøkelser. Overlege dr. med. Halvor Næss. Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus.
Nevrokognitive funksjonsforstyrrelser og behandlingsmuligheter ved ME. Nevropsykolog, professor Gudrun Lange PhD. New Jersey Medical School, University of Medicine & Dentistry of New Jersey (UMDNJ).
B-­celle deplesjon ved ME/CFS. Professor dr. med. Olav Mella og dr. med. Øystein Fluge, Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk, Haukeland universitetssykehus.
Paneldebatt

Håper at helsepersonell vi kjenner eller som leser dette har anledning til å delta!