Energikonvolutten – ME-pasienter skal hverken ha for mye eller for lite aktivitet!

Posted on 01/07/2014

0


Det er en ikke slik at ME-pasienter «bare» skal hvile. Det avhenger av sykdommens alvorlighet, og den enkeltes tålegrense for aktivitet.
via ~ME-nytt~ http://ift.tt/1mhBYh6

Reklamer
Posted in: Uncategorized