Brukermedvirkning i helsetjenesten – ikke akseptert? (Myhreperspektiver)

Posted on 26/06/2014

0


Og siden «pasientaktivistene» nå igjen skal angripes, så minner jeg om følgende:
«Nasjonal helse og omsorgsplan gir honnør til bloggere:
«Blogger om ulike sykdommer kan oppleves nyttig for personer som nettopp har fått stilt diagnosen eller som er pårørende. Bloggene brukes til å bearbeide reaksjoner og til å få råd og veiledning av andre i samme situasjon. Blogger kan bidra til å sette temaer på dagsorden i samfunnsdebatten.»

Det som er skummelt og fælt for Wyller og Landmark («pasientaktivisme»), er altså ønskede brukerinnspill sier helsemyndighetene.

via ~ME-nytt~ http://ift.tt/1iIE49d

Posted in: Uncategorized