Nye millioner til ME-forskere

Posted on 22/05/2014

0


Kavlifondet gir nye millioner til forskning på rituximab til ME-pasienter! Fondet har nå gitt tilsammen 6 millioner til forskningen.
«Kavlifondet ønsker i utgangspunktet å støtte de svakeste, og ME-forskningen hadde frem til 2011 vært sterkt underfinansiert.»
via ~ME-nytt~ http://ift.tt/1vL8FX4

Posted in: Uncategorized