Institute of Medicine (IOM) Review of ME/CFS Clinical Definition: First Open Meeting

Posted on 21/02/2014

0


Referat fra det første IOM-møtet om ME/CFS-definisjon, for den som følger denne saken.
via ~ME-nytt~ http://ift.tt/1cwtD3d

Posted in: Uncategorized