The effects of combined orthostatic intolerance and mental stress on neurocognition in chronic…

Posted on 26/01/2014

0


ME-forskning: POTS, ortostatisk intoleranse og hjernetåke.

Ok, vi tar én til mens vi er i gang:

Denne avhandlingen handler om ortostatisk intoleranse, POTS og ME. (Det at man blir så uvel når man står oppreist.)
Avhandlingen viser at man kan ha kognitive svekkelser i dagliglivet når man er oppreist, og at det er en fysiologisk forklaring på «hjernetåken» pasientene ofte beskriver.
Denne funksjonssvekkelsen handler ikke om mental svekkelse av intelligensen, men om effektene av ortostatisk stress.
Pasienter med ME og POTS bør unngå stående situasjoner i arbeid og skole mener forskeren, og pasientene bør få være i sittende stilling når de skal gjøre krevende oppgaver. Det vil gi bedre resultater.
Vi trenger mer forskning for å se på om behandlinger for ortostatisk intoleranse også kan forbedre nevrokognitiv kapasitet hos pasienter med ME og POTS.

http://ift.tt/1mJpslK
via ~ME-nytt~ http://ift.tt/1mJpslK

Reklamer
Posted in: Uncategorized