Valacyclovir treatment of chronic fatigue … [Adv Mind Body Med. 2014] – PubMed – NCBI

Posted on 23/01/2014

0


Behandling med den antivirale medisinen Valacilovir mot kronisk utmattelse hos ungdommer. (http://ift.tt/KKRmkZ)

Antivirale medisiner har tidligere vist effekt hos voksne pasienter med CFS, står det i denne oppsummeringen. 15 ungdommer som tilfredsstilte Fukuda-kriteriene fikk behandling med valacyclovir.
93% hadde en positiv respons.
Noen pasienter opplevde at alle symptomene forsvant.
Labtester viste økning i antall NK-celler og nedgang i HHV-6-virus hos alle pasientene som responderte på valacyclovir.

Studien diskuterer om ungdommer som har fått en psykiatrisk diagnose og ikke har respondert på behandling, faktisk heller har CFS eller en annen kronisk virusinfeksjon.

(Om noen kan sende meg denne studien i fulltekst på e-post blir jeg svært takknemlig: cat@serendipitycat.no)

via ~ME-nytt~ http://ift.tt/1f8VDuf

Reklamer
Posted in: Uncategorized