Nasjonalt arbeid for å bedre helse-, sosial,- og velferdstilbudet til pasienter med CFS/ME

Posted on 17/01/2014

0


Husker dere at jeg for noen dager siden skrev om denne utlysningen? Og at Annika Dørum så at det gjaldt for i FJOR? 🙂
Vel, jeg sendte en kjapp mail til Bodil Stokke i Helsedirektoratet, og her er det hun svarte (delt med hennes tillatelse):

«Først vil jeg informere om at dette er en tilskuddsordning som nå trappes ned.
Tilskuddsmidlene var tidligere på 3 mill, sist år var bevilgningen redusert til 1 mill.
Det medførte at vi i 2013 bare kunne bevilge til pågående prosjekter, bl.a med tanke på sluttføring.

I helse Vest fikk prosjektet «Rehabilitering for pasienter med kronisk utmattelsessyndrom, CFS/ME, et samhandlingsprosjektet mellom primærhelse-, spesialisthelsetjenesten og NAV» støtte, dette er et samhandlingsprosjekt for å utvikle en modell for et godt pasientforløp.
I helse SørØst fikk OUS-Aker fikk «Tematisk biobank og register» for CFS/ME støtte. Prøver og opplysninger lagret her, skal kunne brukes i forskning.

Prosjektet «Samhandling og brukerinvolvering» med prosjektledelse i fra sykehuset Vestfold (SiV) fikk overføre ubrukte midler fra 2012 til 2013, for å sluttføre sitt prosjekt.»

Nå vet jeg ikke noe mer om disse prosjektene akkurat nå, men hvis noen vil søke litt og finner noe mer info så er det bare å legge ut en link i kommentarfeltet her.
via ~ME-nytt~ http://ift.tt/1dWOGsm

Posted in: Uncategorized