Nasjonalt arbeid for å bedre helse-, sosial,- og velferdstilbudet til pasienter med CFS/ME

Posted on 14/01/2014

0


Helsedirektoratet har en utlysning på 1 million kroner til utvikling av gode tjenester og kompetanse for pasienter med CFS/ME.
via ~ME-nytt~ http://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/Sider/nasjonalt-arbeid-for-a-bedre-helse-sosial-og-velferdstilbudet-til-pasienter-med-cfsme-.aspx

Reklamer
Posted in: Uncategorized