Onward Through the Fog: Cruelty, Revenge and Sadism – How Medical Professionals Have Failed Our…

Posted on 13/01/2014

0


Et skremmende intervju om hvordan barn med ME feilbehandles i psykiatrien.
via ~ME-nytt~ http://cfstreatment.blogspot.no/2014/01/cruelty-revenge-and-sadism-how-medical_12.html

Posted in: Uncategorized