En hånd til hver

Posted on 30/12/2013

0


Jeg tenker at denne gode kronikken om omsorg ved livets slutt også er relevant for ME-syke. Ikke fordi vi er døden nær, selv om flere av de mest alvorlig syke kam være det også, men fordi tid og omsorg ofte er mangelvare i effektivitetens tidsalder. Omsorg og pleie som respekterer pasientens situasjon er jeg opptatt av, vi kan ikke lage en standardmal for hjelp og omsorg til alvorlig syke i en kompleks helsesituasjon.
via ~ME-nytt~ http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/En-hand-til-hver-7418251.html

Reklamer
Posted in: Uncategorized