Dr. Newton Talks! On Reversing Acidification in the Muscles, Blood Vessels, Abnormal Stress…

Posted on 15/12/2013

0


Unormalt høy puls når man hviler, lav puls i aktivitet? Spennende om hjerte- og karproblemer ved ME.
via ~ME-nytt~ http://www.cortjohnson.org/blog/2013/12/12/dr-newton-talks-reversing-acidification-muscles-blood-vessels-abnormal-stress-responses-aging-chronic-fatigue-syndrome/

Reklamer
Posted in: Uncategorized