Støtte til ME i statsbudsjettet for 2014

Posted on 14/10/2013

0


«For 2014 framhever de allerede i sammendragskapitlet under «Forskning i helseforetakene» 8 forskningsområder, deriblant «smerte- og utmattelsessykdommer som CFS/ME, fibromyalgi, borreliose mv.». De foreslår å øke bevilgningen til de regionale helseforetakene for å styrke disse forskningsområdene med i alt 100 millioner kr. I tillegg viderefører de bevilgningene til Multisenterstudien med ytterligere 2 millioner kr i 2014 og 1 million kr til informasjon og fagutvikling i Helsedirektoratet.»
via ~ME-nytt~ http://me-foreningen.com/meforeningen/?p=6297

Reklamer
Posted in: Uncategorized