Characterising eye movement… [Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2013] – PubMed – NCBI

Posted on 11/09/2013

0


Denne studien viser dokumentasjon på at CFS/ME-pasienter har problemer med øyebevegelser.
via ~ME-nytt~ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23918092

Posted in: Uncategorized