Høyre legger også 12 milliarder på bordet

Posted on 03/09/2013

0


«Høyre vil styrke akuttmedisinen, og vil at alle akuttpasienter som kommer til sykehuset kal vurderes av en som er spesialist som raskt kan vurdere pasienten videre i systemet. Dessuten trekker partiet frem som en viktig sak at det bør forskes mer på kroniske sykdommer, ME, firbomyalgi og borreliose.»
via ~ME-nytt~ http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/Hoyre-legger-ogsa-12-milliarder-pa-bordet-7297391.html

Posted in: Uncategorized