IiME/UCL RRF £50k! Work can begin!

Posted on 19/08/2013

0


Med innsamlede midler fra private er det nå klart for Rituximab-forsøk i Storbritannia! 🙂
via ~ME-nytt~ http://networkedblogs.com/OdgfY

Posted in: Uncategorized