Forældre må ikke se alvorlig syg datter: ’Mor, hvordan skal jeg komme væk herfra?’

Posted on 10/08/2013

0


via ~ME-nytt~ http://www.bt.dk/danmark/foraeldre-maa-ikke-se-alvorlig-syg-datter-mor-hvordan-skal-jeg-komme-vaek-herfra

Posted in: Uncategorized