http://www.oslo-universitetssykehus.no/SiteCollectionDocuments/Om%20oss/Avdelinger/Kvinne-%20og%20ba

Posted on 18/07/2013

0


Nasjonalt kompetansesenter skal holde kurs om CFS/ME i høst.
via ~ME-nytt~ http://www.oslo-universitetssykehus.no/SiteCollectionDocuments/Om%20oss/Avdelinger/Kvinne-%20og%20barneklinikken/Barneavdeling%20nevrofag/Nasjonal%20kompetansetjeneste%20for%20CFSME/KursprogramCFSME2013.pdf

Reklamer
Posted in: Uncategorized