Anbefalinger om behandling ved CFS/ME

Posted on 21/06/2013

0


Ny veileder er kommet fra Helsedirektoratet. Har dessverre ikke kapasitet til å gå gjennom denne selv i detalj nå, men det kommer nok noen kommentarer etter hvert herfra.
via ~ME-nytt~ http://www.helsedirektoratet.no/Om/nyheter/Sider/anbefalinger-om-behandling-ved-cfsme.aspx

Reklamer
Posted in: Uncategorized