Nyheter – KLINISKFORSKNING

Posted on 06/06/2013

0


JAAAAA!!!

1 år og 6 mnds ventetid er over idag. Rituximab studien blir finansiert av staten!

B-lymphocyte depletion with Rituximab induction and maintenance in CFS/ME. A multicenter, randomized, double blind, placebo-controlled study.
Prosjektleder: Fluge, Øystein
Prosjektansvarlig: Haukeland Universitetssykehus, Helse Bergen
via ~ME-nytt~ http://www.forskningsradet.no/prognett-kliniskforskning/Nyheter/Disse_far_midler_fra_Klinisk_forskning/1253987111966/p1228296189450?WT.mc_id=facebook

Reklamer
Posted in: Uncategorized