Kan ME-familier takke seg selv for manglende hjelp?

Posted on 12/04/2013

0


«Mitt debattinnlegg er skrevet med bakgrunn i at jeg som sykepleier, samt flere års erfaring med heldøgns pleie av en svært alvorlig syk ME- pasient, verken vil, eller kan, være taus vitne til en surrealistisk situasjon: At svært alvorlig syke pasienter med kompliserte medisinske tilstander verken tas alvorlig eller får adekvat medisinsk hjelp og oppfølging.»
via ~ME-nytt~ http://www.dagensmedisin.no/nyheter/kan-me-familier-takke-seg-selv-for-manglende-hjelp/

Reklamer
Posted in: Uncategorized