http://www.dagensmedisin.no/debatt/nasjonal-mecfs-konferanse–men-for-hvem/

Posted on 11/04/2013

0


Kritikk av nasjonal ME/CFS-konferanse i Dagens Medisin.
via ~ME-nytt~ http://www.dagensmedisin.no/debatt/nasjonal-mecfs-konferanse–men-for-hvem/

Posted in: Uncategorized