Skriftlig spørsmål i Stortinget om mandatet for den nye, nasjonale Kompetansetjenesten

Posted on 13/03/2012

0


Erna Solberg har stilt et skriftlig spørsmål i Stortinget til helse- og omsorgsministeren. Der skriver hun blant annet:

Statsråden har varslet at den ny nasjonale kompetansetjenesten for ME i Helse Sør-øst skal «bygge opp kompetanse, spre kunnskap og bidra med veiledning til hele helsetjenesten. De skal også overvåke og formidle behandlingsresultater, delta i forskning og undervisning, etablere forskernettverk og bidra i arbeidet med nasjonale retningslinjer.» Undertegnede håper mandatet for tjenesten vil sørge for at de i dette arbeidet tar opp i seg det mangfoldet som finnes av tilnærminger til ME.

Les hele spørsmålet her på Stortingets sider.

Svaret fra helse- og omsorgsministeren foreligger ikke enda.

Reklamer