Stort intervju med Jørgen Jelstad i «Fysioterapeuten»

Posted on 09/03/2012

0


I den nyeste utgaven av Fysioterapeuten er det et stort intervju med Jørgen Jelstad om boken «De bortgjemte» og ME.

Der gir han blant annet noen gode råd til fysioterapeuter som skal behandle ME-pasienter:

Trening og fysisk aktivitet er helt grunnleggende i fysioterapi. Derfor er møtet med ME/CFS- pasienter utfordrende for mange fysioterapeuter. Jørgen Jelstad understreker hvor viktig det er at behandler forstår sykdommen. Tilrettelegging,  samtale og diskusjon er stikkordene. Rollen til fysioterapeuten blir å veilede og vise omsorg, ikke pushe. Hvis man ser pasienten bare den dagen man belaster, er som regel inntrykket at de tåler behandlingen bra. Men dagen etter kan de være helt nede i kjelleren, for så igjen å komme seg gradvis til neste fysioterapitime uka etter.

Det er også en artikkel etter intervjuet som tar for seg «ME-debatten» som blant annet har vært på Tidsskriftets lederplass de siste månedene.

Les intervjuet som PDF her. 

Posted in: ME i media