Nytt forskningsprosjekt skal ta for seg «ME-debatten»

Posted on 05/03/2012

0


Språkviter Jan Grue presenterte mandag 27.02 sitt nye prosjekt “Kronisk utmattelsessyndrom: Sykdomsprestisje og diskursive rammer” som skal se på blant annet hvordan det snakkes om ME i sosiale medier, og hvordan diskursen om ME kan sammenlignes med diskursen om MS.

Les referat fra seminaret på ~SerendipityCat~

Posted in: Forskning