Helsedirektoratet avviser ME-press – om nye diagnosekriterier

Posted on 28/02/2012

0


Oppslag i Dagens Medisin i dag om innføring av de nye, internasjonale diagnosekriteriene. Les artikkelen HER. 

Helsedirektoratet er i sluttfasen av å utarbeide et rundskriv til fastleger og helse- og omsorgstjenestene i kommunene og spesialisthelsetjenesten. 

– I rundskrivet vil ulike diagnostiske systemer presenteres og omtales, herunder kunnskapsgrunnlaget de baserer seg på og vurdering av anvendbarhet i klinisk praksis, sier hun.

– Utvikling av gode diagnostiske kriterier og anvendbare diagnostiske systemer er sentralt i forhold til å sikre pasienter riktig og presis diagnose og behandling. Ulike systemer har ulike innretning og gir mulighet både for under- og overdiagnostisering.

Reklamer