Aktuelt foredrag om kronisk utmattelsessyndrom ved UiO

Posted on 22/02/2012

0


Neste mandag er det et aktuelt foredrag jeg har lyst til å få med meg, og som sikkert er av interesse for andre også!

Fra sidene til Institutt for lingvistiske og nordiske studier:

Kronisk utmattelsessyndrom er en medisinsk diagnose med store
usikkerhetsmomenter knyttet til opphav, forløp og behandlingsmuligheter.

Diagnosen er omstridt, og diskuteres svært aktivt både i medisinske og
allmenrettede fora.

Postdoktor Jan Grue vil snakke om muligheter og
utfordringer knyttet til å forske på diagnosen i et diskursanalytisk
perspektiv innenfor rammene av det tverrfaglige prosjektet «Disease
prestige and informal priority settings» ved Institutt for sosiologi og
samfunnsgeografi.

Les mer om tidspunkter på instituttets sider. Seminaret er åpent for alle. Kanskje vi ses? 🙂