Leserinnlegg: «Ble ikke frisk etter kurs i LP»

Posted on 11/12/2011

5


Følgende leserinnlegg stod på trykk i Hamar Dagblad den 08.12.11

~

Ble ikke frisk etter kurs i LP (Lightening Process)

Media har siste tida gitt inntrykk av at et tre dagers kurs, kalt LP (Lightning Process) kan benyttes for å bli frisk av feks sykdommen ME. Jeg viser til Hamar Daglad 18.11 og NRK Hedmark/ Oppland 28.11.

Jeg kjenner et sterkt behov for å fortelle at jeg ikke ble frisk av LP!

Jeg er sykepleier og gikk LP kurs etter å ha vært ME syk i 5 år. Et tredagers LP kurs  koster ca 15 000 kroner. Jeg syns det er vesentlig å informere om kursprisen siden dette er et kurs som, etter min erfaring, er særdeles oppskrytt. Slik jeg oppfattet kurset er det undervisning av en metode der kursdeltagere lærer en type stressmestring. En teknikk som kan benyttes feks for mennesker med flyskrekk eller som føler behov for å roe ned i en hektisk hverdag. Etter min mening er kursprisen urimelig høy.

Nyere forskning fra Haukeland sykehus tyder på at sykdommen ME har sammenheng med immunforsvar hos de som blir syke. Helseministeren har signalisert økonomiske midler til videre forskning for å finne medisin som kan hjelpe alvorlig ME syke.

Ut fra egen erfaring hadde ikke LP noen effekt for min ME sykdom. Likevel valgte jeg å forsøke kurset etter å ha lest «halleluja-oppslag» fra kursledere. Jeg er glad om noen kan
føle seg friskere etter kurs.Men jeg er særdeles trist på vegne av alle som har brukt ca 15 000 kroner og faktisk opplevd at de har blitt mer fortvilet og syke etter kurs. For å sette dette på spissen er det en type villedning av fortvilte syke mennesker å forsøke å påvirke dem til å tro at de kan bli friske etter tre dager.

Et intensivt kurs som LP bør heller frarådes for syke mennesker som er fortvilet over å ikke få hjelp i helsevesenet. At friske mennesker med romslig økonomi ønsker å lære seg teknikk for stressmestring er imidlertid  et frivillig valg.

ANNE MARIT SOLLIEN

Innlegget kan leses som pdf her. 

Reklamer