Dr. Nancy Klimas starter nytt forskningssenter for ME/CFS

Posted on 11/12/2011

0


Dr. Nancy Klimas er et kjent navn innen ME-forskningen. Hun har nå sagt ja til å danne «Neuro-Immune Institute at Nova Southeastern». 

Info fra: Phoenix Rising

Klimas har tidligere hatt en klinikk ved Universitetet i Miami, og har hatt mye forskning på ME innenfor sine dører.

På det nye instituttet skal de studere nevroimmune sykdommer, spesielt CFS/ME og GWI.

De får mer ressurser, bedre plass til å behandle flere pasienter, den beste teknologien, mer forskning og flere samarbeid.

Instituttet vil ha et laboratorie-basert forskningsprogram som vil utforske årsaker til sykdom, biomarkører, modeller for nye behandlingsstrategier osv.

Dr. Klimas har jobbet som forsker, lege og aktivist for ME-saken i over 20 år, og har et stort kontaktnett.

Hun og Dr. Fletcher som hun har jobbet mye sammen med har hatt sentrale roller i å avdekke avvik i immunsystemet som man finner i denne sykdommen. De startet tidlig med en artikkel om natural killer cell dysfunksjon i 1990.

Fletcher/Klimas-forskningen har satt forskere over hele verden på sporet av viktigheten av forskning på natural killer celler i ME/CFS.

Hun var nylig med på å utarbeide de nye Internasjonale Konsensuskriteriene (ICC) for ME.

Hennes sitat om ME fra New York Times må ha blitt spredt hundretusenvis av ganger:

My H.I.V. patients for the most part are hale and hearty thanks to three decades of intense and excellent research and billions of dollars invested. Many of my C.F.S. patients, on the other hand, are terribly ill and unable to work or participate in the care of their families.I split my clinical time between the two illnesses, and I can tell you if I had to choose between the two illnesses (in 2009) I would rather have H.I.V.

Reklamer