Ny forskningsartikkel om sykdomsdefinisjoner

Posted on 10/12/2011

0


Om man vil følge med på forskningen rundt diagnosekriterier og sykdomsdefinisjoner så er Leonard A. Jason og hans team ved DePaul University  i Chicago et viktig navn å følge med på. 

Noen av hans tidligere publikasjoner om ME kan man blant annet se her i PubMed. En lengre liste over forskningsgruppens publikasjoner om ME finnes på universitetets sider her. 

I en ny artikkel som ble publisert den 7. desember i tidsskriftet «Evaluation & The Health Profession» tar de for seg hvordan de ulike diagnosekriteriene for ME står i motsetning til hverandre.

Sammendraget av artikkelen kan leses her. (Artikkelen i fulltekst er dessverre ikke gratis tilgjengelig. Blir takknemlig hvis noen som har den sender den til meg!)

Men vi kan jo se litt på hva de sier i sammendraget!

Artikkelen bruker data fra pasienter som er rekruttert med 1994-definisjonen for kronisk utmattelsessyndrom (CFS). (Det er denne definisjonen vi kjenner som Fukuda-kriteriene fra CDC.)

Forskerne ser så på disse pasientene opp mot de som møter de canadiske kriteriene for Myalgisk Encefalomyelitt/Kronisk utmattelsessyndrom (ME/CFS) og mot de som ikke møter Canada-kriteriene.

Studyen ser også på de som møter kriteriene for Myalgisk Encefalomyelitt (ME) basert på kriterier fra Ramsay og andre teoretikere mot de som ikke møter ME-kriteriene.

ME/CFS-sykdomsdefinisjonen (Canada-kriteriene altså) identifiserte en undergruppe av pasienter med mer funksjonshemming og fysiske, mentale og kognitive problemer enn de som ikke møtte disse kriteriene.

For å gjenta og klargjøre: De pasientene som møtte Canada-kriteriene var altså både sykere og hadde mindre funksjon en de som ikke oppfylte disse sykdomskriteriene. 

ME-undergruppen hadde flere funksjonshemminger og mer alvorlige fysiske og kognitive symptomer enn den undergruppen som ikke oppfylte ME-kriteriene.

Når man ser på en pasient-populasjon som møter Fukuda-definisjonen fra 1994 for CFS, vil både ME/CFS (Canada) og ME (Ramsay) – kriteriene velge ut en mer alvorlig rammet undergruppe av pasienter.

Det hadde selvfølgelig vært spennende å lese hele denne artikkelen, men sammendraget gir oss i alle fall en smakebit på hva den handler om. Tror den blir viktig i videre klargjøring og definisjon av sykdommen.

Vil du lære mer om diagnosekriterier?

ME-foreningen har oversettelser gjort av kvalifisert personell. Du finner Canada-kriteriene på norsk her og de nye internasjonale konsensuskriteriene som er utviklet av et stort og erfarent team av klinikere og forskere her

Dr. Barbara Baumgarten-Austrheim snakket også om diagnosekriterier i sitt foredrag på Erfaringskonferansen som Helsedirektoratet avholdt i november. Hele referatet ligger her, men for enkelhets skyld har jeg tatt ut kun hennes foredrag og lagt det her for den som vil se. Se spesielt slide 4 (side 2) om de ulike diagnosekriteriene.

 

Reklamer