Helsekomiteens felles merknader om ME og fibromyalgi

Posted on 29/11/2011

0


Laila Dåvøy har lagt ut på sin blogg hvilke merknader Helse- og omsorgskomiteen har angående ME og fibromyalgi i innstillingen til Helsebudsjettet for 2012.

Det er spesielt gledelig at denne merknaden er noe ALLE partiene står samlet om. 

 

Komiteen mener det er viktig med nye studier for å etablere sikker kunnskap om behandling og sykdomsmekanismer.

Komiteen viser til historiene til mennesker med ME og fibromyalgi som opplever ikke å bli trodd og at helsetjenesten ikke strekker til. Alle pasienter, brukere og pårørende skal møtes med respekt og tas på alvor selv om årsaksforhold og behandlingsmuligheter er uavklarte. Det er ikke diagnosen den enkelte har, men den enkeltes behov for bistand som skal avgjøre hvilke tjenester som ytes. Forskerne regner med at det finnes mellom 9 000 og 18 000 mennesker med ME i Norge i dag, og Norges Fibromyalgiforbund regner med at nærmere 150 000 lider av fibromyalgi.

Komiteen vil uttrykke bekymring for hvordan helsevesenet vårt ivaretar denne gruppens behov, og mener det er av ytterste nødvendighet å sikre at slike pasientgrupper får et helhetlig tilbud. ME og fibromyalgi er omdiskuterte diagnoser, men dette bør ikke gå ut over pasientene. Det er meget viktig at vi får økt kunnskap om disse diagnosene og deres utberedelse i Norge.

Komiteen er derfor tilfreds med at helseforetakene er bedt om å sikre et riktig tilbud til denne gruppen, og understreker viktigheten av videre forskning og utvikling av tjenestetilbudet.

 

Tusen takk til Laila Dåvøy som står på for pasientene og har gjort det i åresvis, og takk til helsekomiteen som har begynt å forstå alvoret i dette. 🙂

Reklamer