13-årig ME-pasient forsøkte selvmord etter Lightning Process-kurs

Posted on 26/11/2011

0


Jeg var på vei til å legge meg da jeg så denne artikkelen på NRK nå: «13-åring forsøkte selvmord etter ME-kurs» 

 

Det må jo kommenteres. Artikkelen forteller om en ME-syk gutt som da han var 13 år forsøkte å bli frisk via Lightning Process-kurs. Men selv om han rett etter kursslutt (mens hallelujah-stemningen fortsatt hang i sikkert), ble han jo ikke bedre. På LP-kurs lærer man at hvis man ikke blir frisk, er det fordi man har gjort prosessen feil, ikke prøvd hardt nok etc. Se bare hva Kjersti Holst skriver om dette, eller da LP-coachen ringte hjem til Trudes familie og klandret henne for at hun fortsatt var syk.

Da den 13 år gamle gutten ikke klarte å bli frisk av LP-metoden, følte han så stor skyld og skam at han forsøkte å ta sitt eget liv.

Jeg klarer egentlig ikke formidle hvor rystet jeg er over at denne gutten og foreldrene hadde blitt anbefalt å ta LP-kurs av en overlege på Rikshospitalet – Vegard Bruun-Wyller – som jobber med ME-pasienter. Hvordan kan en lege anbefale et slikt uvitenskapelig, udokumentert opplegg til ME-syke? Det er kun mulig hvis man har en «oppfatning» om at sykdommen ikke er en alvorlig sykdom, men en psykosomatisk lidelse hvor «tenk deg frisk»-opplegg vil kunne hjelpe. Men det er ingen kvalitetssikring her, det er ingen som tar ansvaret for disse pasientene som blir sykere etter kursdeltakelsen! Det er virkelig på tide å ta dette på alvor.

Leger har advart mot LP-kurs, og ME-syke som har forsøkt LP forteller nå sine historier på bloggen «ME-nyheter». Der kommer det frem skremmende opplevelser i kommentarfeltet. Kjersti Holst gir en av de beste beskrivelsene jeg har lest av et slikt kurs i sin blogg her.

Jeg håper at de jeg har sett i sosiale medier i den siste tiden som klager over de masete og slitsomme ME-pasientene kan lese artikkelen om denne gutten og skjønne at det faktisk er alvor.

Jeg håper at de som går rundt og tror at «jammen kan de ikke bare prøve da», snart skjønner at dette ikke er noe «bare bare».

Jeg ser at «Aktiv Prosess» nå skifter navn til «Ansvarlig Helse». Det er markedsføringsmessig meget smart, og ellers litt betenkelig. De spiller på samfunnstrenden der det å «ta ansvar for egen helse» er blitt et mantra på lik linje med «tenk positivt». De bruker en taktikk som skal gi den som ikke enda har tatt LP-kurs skyldfølelse for at de «ikke vil bli friske». For hvis de virkelig ville blitt friske, så ville de vel prøvd alt… ikke sant? Er det fortsatt noen som er i tvil om at å spille på skyld og skam er en sentral fremgangsmåte her?? (Men det er klart – de endrer sine utsagn etter kritikken som kommer. Det siste jeg har hørt er at de har da vel ikke anbefalt LP for noen spesifikke diagnoser…. Tror jeg må finne frem klipparkivet med reklamer for LP i landets aviser gitt…)

Og forresten… de som holder LP-kurs er veldig opptatt av at dette er en treningsmetode, ikke en behandling. Jeg hadde en korrespondanse med Forbrukerombudet angående dette. Det handlet primært om fastleger hadde lov til å anbefale LP-kurs til sine pasienter, men de svarte også med noen betraktinger om dette med behandling.

«I vurderingen av om Aktiv Prosess omfattes av behandlerbegrepet er det også relevant å se hen til virksomhetens formål. Etter hva Forbrukerombudet kan se er målsetningen med veiledningen å bedre problemer som pasienten har, gjennom at denne instrueres i hvordan behandle seg selv og endre vaner og tenkemåter. Dette formålet faller inn under det man normalt vil forstå med “behandling”. Uten at vi foreløpig har tatt formelt stilling til det, antar jeg altså at Lightning Process vil være å anse som alternativ behandling, slik at vi kan vurdere markedsføringen av denne etter forskriften.» (personlig kommunikasjon med Forbrukerombudet).

Merk at de ikke har formelt tatt stilling til det, men svaret tyder altså på at de vil anse LP som alternativ behandling, og de har planer om å se nærmere på denne virksomheten i 2012.

Jeg vil takke familien som har stått frem med sin historie – det må ha vært tøft, men vit at dere gjør en viktig jobb for mange! –  TV2 som har satt fokus på dette, NRK som skriver om det nå i dag (og har gjort det tidligere også), og bloggeren Birgitte som har sendt rundt de mange pasienterfaringene til relevante instanser og fått oppmerksomhet på denne saken slik at NRK har villet skrive om den. Man skal vel ikke se bort i fra at det blir mer oppmerksomhet rundt dette…

Legen Maria Gjerpe har skrevet blogginnlegget «Blir syke av Lightning Processkurs», løp inn og les der også!

Er du pasient og har forsøkt LP-kurs uten effekt, eller har blitt sykere av det, vil jeg be deg om å dele din historie på «ME-nyheter, og også melde inn din historie til NAFKAM.

Pasienter som har hatt erfaringer med LP kurs, enten dårlige eller gode, oppfordres til å melde dette inn til NAFKAMs register for eksepsjonelle sykdomsforløp (RESF):

http://www2.uit.no/ikbViewer/page/ansatte/organisasjon/artikkel?p_menu=28927&p_lang=2&p_document_id=84807&p_dimension_id=88112 . NAFKAM er tilknyttet Universitetet i Tromsø og forsker blant annet på uforklarlige effekter av alternative behandlinger. De driver seriøs forskning og det er viktig at de også får inn de historiene det fortelles om på bloggen. (Dr. Barbara Baumgarten-Austrheim, seksjonsleder for ME/CFS senteret, OUS, Aker sykehus, sitatet er hentet fra denne bloggposten på ME-nyheter)

Reklamer