ME-syke barn og tap av pleiepenger

Posted on 15/11/2011

0


I forrige uke fikk vi høre på paneldebatten under boklanseringen av «De bortgjemte» at Laila Dåvøy fortalte om foreldre som opplever at NAV tar fra dem pleiepenger.

Disse foreldrene har alvorlig syke barn med ME. Hun sier at det ikke finnes hjemmel i vedtak eller forskrift for å gjøre dette.

Laila Dåvøy sendte den 4. november inn et skriftlig spørsmål i Stortinget om dette. Der skriver hun blant annet:

«Flere familier forteller at NAV i disse dager uten forvarsel og uten kjente politiske vedtak fratar familiene pleiepenger, som har vært og er helt avgjørende økonomisk for å klare sine forpliktelser. Fortvilelsen er stor. Kan statsråden sammen med arbeidsministeren sørge for at vedtak om å frata pleiepenger blir reversert umiddelbart?»

Det er ikke mulig at så syke barn kan være alene hjemme. Disse barna trenger tilsyn 24 timer i døgnet. Det finnes ingen behandlingstilbud i det offentlige hjelpeapparatet for så syke.

«Det er uforståelig at NAV ensidig og uavhengig av politiske vedtak kan avslutte pleiepengeordningen for ME-syke.»

En av familiene som nå mister pleiepenger har fortalt Dåvøy at begrunnelsen fra NAV er at barnet ikke er sykt nok, fordi det ikke sondemates, og det vises til en tidligere kjennelse i trygderetten.

Lege Sidsel Kreyberg har skrevet om denne kjennelsen og pleiepenger i sitt notat «Pleiepenger sykt barn»  (notat på ME-registerets Facebook-side).

Svaret fra arbeidsminister Bjurstrøm er også lagt ut på Stortingets sider. Det er dessverre ikke særlig oppløftende lesning:

ME er en sykdom som kan variere sterkt i utvikling, grad og styrke. Trygderetten har lagt til grunn at det generelle sykdomsbildet ikke er slik at diagnosen i seg selv gir rett til pleiepenger. Selv om det eventuelt er behov for omfattende pleie fra foreldrene, kan ikke sykdomsbildet generelt sammenlignes med de sykdommene som etter retningslinjene anses som svært alvorlige.

Vi forventer videre debatt om dette!

 

Reklamer