Referat fra Helsedirektoratets Erfaringskonferanse om ME/CFS 11.11.11

Posted on 14/11/2011

0


På fredag 11.11.11 arrangerte Helsedirektoratet en Erfaringskonferanse om CFS/ME, nummer 2 i Helse Sør-Øst.

Les om Erfaringskonferansene for Helse Sør-Øst her

Jeg har skrevet referat fra denne konferansen, og har tidligere lagt dette ut i flere deler. Nå kan du også laste ned hele referatet her.  (NB! Det ble ganske mange sider, så sjekk dette før du begynner å printe ut!)

I del 1 fikk vi en intro av Lisbeth Myhre fra Helsedirektoratet, og et langt foredrag av Barbara Baumgarten-Austrheim som er seksjonsleder for ME/CFS-senteret på Oslo Universitetssykehus, Aker.

I del 2, kan man lese en pasientberetning, og et innlegg fra Dr. Barbara Baumgarten-Austrheim om Haukeland-studien og veien videre.

I del 3 holdt ergoterapispesialist Irma Pinxsterhuis et foredrag om hvilke faktorer som fører til bedring hos de sykeste.

I del 4 holdt pasientforeningene (MENiN og Norges ME-forening) innlegg, og det var et foredrag om pleie av alvorlig syke pasienter med erfaringer fra en kommune (hjemmesykepleie og pårørende).

Referatet egner seg godt som infomateriell som kan tas med til helsepersonell, i følge tilbakemeldinger jeg har fått. Det er mye tips og råd der, både om diagnostisering, tilrettelegging, aktivitetsavpasning og energiøkonomisering, pleie av de alvorlig syke etc. etc.

 

 

Reklamer