Erfaringskonferanser CFS/ME Helse Sør-Øst ved Helsedirektoratet

Posted on 12/11/2011

0


Helsedirektoratet har nå avholdt 2 Erfaringskonferanser om CFS/ME for Helse Sør-Øst (3. og 11.november). Du kan lese mer om konferansene på Helsedirektoratets sider

Ønsker du å lese referat fra konferansen, er første del nå lagt ut her.

 

 

Reklamer