Fastleger kan ikke lese

Posted on 11/11/2011

0


Det er konklusjonen jeg har kommet frem til etter oppslaget i Dagens Medisin som er lagt ut på ME-nyheter i dag. 

I Dagens Medisin får vi nemlig vite at lederen for Norsk allmennlegeforening mener at de internasjonale diagnosekriteriene for ME blir for kompliserte for norske fastleger.

Narr meg ikke til å le…. Hvis svært syke ME-pasienter med kognitiv svikt, feber og sterke smerter klarer å ikke bare lese og sette seg inn i, men diskutere og formidle disse kriteriene, da burde jaggu meg norske allmennleger klare det også.

Hermansen sier videre til Dagens Medisin at:

«– Sett fra et allmennlegesynspunkt, ville nok de britiske NICE-kriteriene ha vært bedre, men jeg er fullstendig klar over at det er strid om bruken av disse kriteriene. «

På spørsmål om ikke bruken av NICE-kriteriene vil føre til en overdiagnostisering, svarer hun unnvikende at «– Jo, det er en fare, særlig når diagnosen i stor grad er basert på selvrapporterte symptomer. Vi er opptatt av å finne de riktige ME-pasientene, og vi ønsker oss kriterier som finner disse pasientene, igjen og igjen, men kriteriene må være brukbare, svarer Hermansen.»

La meg oversette dette i klartekst for dere: «Vi vil heller bruke kriterier som det er vist fører til feildiagnostisering enn internasjonale konsensuskriterier, for det krever mer arbeid.»

Er vi ikke verdt en skikkelig utredning etter grundige diagnosekriterier?

(For de som ikke henger med: NICE-kriteriene er så vide og brede at det er flere med psykiske plager som egentlig burde hatt en psykisk diagnose enn en ME-diagnose som blir inkludert. De har fått veldig mye kritikk.)

Vi er veldig glade for at Helsedirektoratet nå snart kommer med et rundskriv som vil presisere mer om bruk av gode diagnosekriterier, så vel som presisering av at kognitiv atferdsterapi og gradert treningsterapi ikke har effekt for alle i pasientgruppen.

Rådene i et slikt rundskriv vil være normerende, og sette standarden for en faglig praksis som skal sikre pasientene et likt og godt behandlingstilbud i hele landet.

Så får vi håpe at legene faktisk er samarbeidsvillige og ikke vil sabotere Helsedirektoratets råd.

Og beklager – jeg etterstreber å være saklig i denne bloggen, men jeg synes uttalelsene fra Hermansen her er så bak mål at jeg ikke vet om jeg klarer å holde meg.

Les hele artikkelen som Rutt har lagt ut på ME-nyheter her.

Reklamer