Jelstad svarer Wilhelmsen i BT – se hva forskningen viser!

Posted on 09/11/2011

0


 

Den 1. november trykket Bergens Tidende kronikken «ME er fortsatt en gåte» av professor Ingvard Wilhelmsen. 

Wilhelmsen har vært på trykk med flere kronikker om ME før, noe du bl.a. kan lese her. Han er blant annet kjent for å fremheve kognitiv terapi som behandling mot ME, og har uttalt at

– De aller fleste kan komme seg ut av dette ved å jobbe med holdninger og atferd. Det er viktig å unngå katastrofetenkning. Ikke lytt for mye til kroppens signaler, da blir en fort helt passiv. En kan ikke hvile bort ME, sier han.

Den 1. november fulgte altså Wilhelmsen opp med en kronikk hvor han berømmet forskerne på Haukeland, men fortsetter å hevde at kognitiv behandling har god effekt og at det er det man må tilby pasientene.

Les hele kronikken her. 

Men så! I dag svarer Jørgen Jelstad, forfatteren av «De bortgjemte». På en mektig måte bruker han forskning og fakta for å vise at Wilhelmsen tar feil.

For det er jo slett ikke slik at forskningen viser at kognitiv terapi har så fryktelig god effekt på ME-pasienter. Og Jelstad legger ingenting i mellom når han påpeker dette, noe tittelen på kronikken – «På tide at Wilhelmsen modererer seg» – også viser.

Kronikken kan leses på BTs blogg «Preik» her

Når man leser kronikkene til Ingvard Wilhelmsen, kan det virke som kognitiv terapi er det eneste som virkelig teller når det kommer til ME. For å bygge opp under dette trekker han fram tall fra enkeltstudier om behandlingsformen og får det til å fremstå som han presenterer endelige fakta, uten å diskutere noen av problemstillingene over. Og han velger å se bort fra studier som ikke viser så gode resultater som det han har ønske om å formidle.

Jelstad er skarp som få! Jeg kjenner at jeg liker det meget, meget godt! 

 

 

 

 

Reklamer