Nå vil de starte en stor multisenterstudie på Rituximab!

Posted on 07/11/2011

0


Først kom det selvfølgelig litt kritikk. Blant annet publiserte Jos VM van der Meer et innlegg på PLoS ONE.  Det tok ikke lang tid før svaret fra Fluge og Mella kom, og det er virkelig interessant. Jeg anbefaler å lese det.

Mot slutten av innlegget skriver de også om at det er planer om videre studier:

Based on the current study, there is now a Norwegian national initiative to do a randomized, blinded, multicenter Phase III study to verify or reject the conclusions of the PLoS One study. In the planning of this national study, results of our exploratory phase II study with Rituximab induction and maintenance will be important for the scheduling of the drug administration.

Veldig interessant!

Og på søndag 6. november ble altså dette bekreftet på TV2. «Vil sette i gang en større nasjonal ME-studie» skriver TV2 om saken. 

Og uttalelsene gir sikkert mange pasienter håp:

– Hvis det blir en studie som er positiv og viser en klar effekt og det ikke oppstår alvorlige, uventede bivirkninger, så begynner vi å nærme oss en godkjent behandling. Den vil da komme mange pasienter til gode, sier overlege Øystein Fluge til tv2.no.

Men dette vil både ta tid og koste penger. En slik multisenter-studie er antagelig ikke i gang før etter sommeren 2012. De er også avhengige av finansiering, og håper at staten kan gå inn med midler.

I en ny studie vil man være veldig strenge med diagnosekriteriene, for å være sikker på at man treffer riktig pasientgruppe.

Reklamer