Mer internasjonal omtale av Rituximab-studien

Posted on 25/10/2011

0


Ble tipset (takk Ellen!!) om to artikler i internasjonal presse som er verdt å nevne i forhold til Rituximab-studien.

Det er ekstra spennende når den norske forskningen får internasjonal oppmerksomhet, og håpet er jo at det både kan føre til at flere forskningsmiljøer ønsker å se videre på dette, og ikke minst at det kan være med på å endre oppfatningen av ME-sykdommen.

Spesielt i Storbritannia vet vi at pasientene har hatt det veldig, veldig vanskelig. Både med at forskning og behandling der er helt styrt av psykiatri-tilhengerne, men også at det er veldig vanskelig å få noe nyansert ut i media.

Daily Mail Online: Chronic fatigue syndrome: Cancer drug «key to treating disease».

(Merk også at det foregår en debatt i kommentarfeltet her.)

ABC News: Chronic Fatigue Syndro\me: Study supports Autoimmune Disease Theory

Link til artiklene ligger også nederst i den kronologiske oversikten over medieomtale av denne saken (Mediestorm), som ligger øverst på ~SerendipityCat~ bloggen min.

Reklamer