Kronikk av Jørgen Jelstad i Dagbladet: «Ta ME på alvor» (25.10.11)

Posted on 25/10/2011

2


Medietrykket fortsetter – heldigvis – i dag har Jørgen Jelstad, forfatteren av boken «De bortgjemte» en stor kronikk på trykk i Dagbladet.

En norsk helsearbeider som har jobbet med ME-pasienter i en årrekke, fortalte meg at flere i helsevesenet kaller pasienter og deres pårørende for ME-talibanere, angivelig fordi de er så ekstreme i sin tro på at de har en fysisk sykdom.

Over en  dobbeltside i debattdelen av dagens utgave av Dagbladet refser journalist og forfatter Jørgen Jelstad det norske helsevesenets behandling og mangel på behandling av de ME-syke. Les hele kronikken her.(PDF) eller på nett på Dagbladet her. 

Han påpeker at tre forskjellige helseministre har lovet bedre tilbud og at ME-pasientene skal tas på alvor. SINTEF-rapporten som kom i februar felte en knusende dom: Det har knapt nok skjedd noen positiv utvikling siden 2007. Mangel på kunnskap, mangel på tilbud, mangel på alvor.

Legene kjenner ikke til diagnosekriteriene, mange tror sykdommen «sitter i hodet» på pasientene. Hvorfor har ikke Helsedirektoratet gjort noe for å rette på dette? Hvorfor sliter vi sånn med disse holdningene, når internasjonale forskere i åresvis har vist fysiske funn hos ME-pasienter i blant annet immun- og sentralnervesystemet? Jelstad påpeker at et fåtall norske leger og forskere har fått styre hele diskursen om ME-sykdommen.

Men i et lite land kan et fåtall utvalgte eksperter få stor makt, og hva de velger å vektlegge i sin formidling er ofte sterkt basert på egne teorier og forskningsinteresser.

Et eksempel på dette ser vi når Wyller blir dratt frem som ekspert i Bergens Tidende. Der viser han igjen at han er veldig, og kun, opptatt av dette med utmattelse når han uttaler seg om Rituximab-studien: «Funnene tyder på at man ved å påvirke immunsystemet hos ME-syke kan bedre deres følelse av utmattelse. » Men Wyller har visst ikke fått med seg at Rituximab bedret alle ME-symptomene hos de som fikk respons på Rituximab, inkludert søvn- og smerteproblematikk og kognitive problemer. Eller kanskje Wyller mener at utmattelse er ME?

PÅ EN KONFERANSE om ME i Tromsø i 2010 underviste psykiater Bjarte Stubhaug helsepersonell med å si at det handler om å få pasientene til å bestemme seg for «om de vil ha ME eller ikke». Og i Aftenposten nylig skrev Egil Fors, overlegen som har ansvaret for ME-pasienter ved St. Olavs Hospital i Trondheim, at det med en diagnose som ME er «lett å tro at man er syk» og dermed «velge» å bli ufør.

Det er vanskelig å ha tillit til helsepersonell som klarer å uttale seg om ME-sykdommen og de syke på denne måten. Jeg vet ikke hvilke pasienter de har møtt, men jeg tviler sterkt på at de har sett og undersøkt pasientene som har ligget nærmest komatøse i mørket i mange år.

Les kronikken og spre den videre til andre som bør lese!

En stor takk til Jørgen Jelstad som har skrevet en utrolig viktig bok, og som står så tydelig opp for ME-syke nå!