Nytt skriftlig spørsmål i Stortinget om ME fra Laila Dåvøy

Posted on 17/10/2011

0


Laila Dåvøy er en politiker som virkelig følger opp ME-saken. Det har jeg skrevet en god del om på bloggen her før.

Nå har hun igjen sendt inn et skriftlig spørsmål til Helseministeren om ME-sykes rettigheter. Du kan lese hele spørsmålet på Stortingets sider.

Laila Dåvøy (KrF): Mange ME pasienter og deres familier har store utfordringer i landet vårt. Det finnes ikke behandlingstilbud som er godkjent og som kan utløse rettigheter. Gang på gang blir ME syke avvist med at sykdommen ikke kvalifiserer for uførepensjon eller særfradrag. Hva kan statsråden gjøre for at en pasient som er diagnostisert med ME, kan få de samme rettigheter som mennesker med andre sykdomsdiagnoser?

Det er så bra at vi har en politiker som Dåvøy som virkelig stiller opp og uttaler seg på vegne av pasientene!

Nå er jeg ikke så veldig optimist etter å ha sett de tidligere svarene fra Helseministeren til at det skal komme et konkret tiltak ut av dette, men det arbeidet Dåvøy gjør med å synliggjøre hvordan denne pasientgruppen sliter med å få hjelp er uansett helt uvurderlig.

Når svaret fra Helseministeren er klart vil det bli lagt ut på Stortingets sider, og jeg vil sikkert publisere en liten oppdatering her også.

Reklamer