Helsedirektoratet avholder Erfaringskonferanse om ME/CFS i november

Posted on 10/09/2011

0


Hentet fra Helsedirektoratets sider:

CFS/ME erfaringskonferanser for Helse Sør- Øst

Helsedirektoratet har gleden av å invitere til erfaringskonferanser 3. nov eller 11. nov for tjenesteytere og tjenestemottakere i kommuner og i spesialisthelsetjenesten i Helse Sør- Øst regionen. Helsedirektoratet dekker kostnadene til konferansen. Reise og eventuelle oppholdsutgifter dekkes av deltakerne.

Bakgrunn

CFS/ME er forkortelse for kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati, som betyr hjernesykdom med muskelsmerter. Pasienter med CFS/ME er en svært sammensatt gruppe med stort behov for individuelle løsninger og tilpasninger. Helsedirektoratet ønsker at tjenesteytere og tjenestemottakere møtes for å dele sine erfaringer. Det er behov for anbefalinger ut fra god praksis, særlig i forhold til pleie-, omsorg og rehabilitering av de aller sykeste.

Kliniske erfaringer

Kliniske erfaringer vil kunne bidra til at Helsedirektoratet kan formidle gode råd og anbefalinger til helsetjenesten om utredning og oppfølging av pasientgruppen. Erfaringene vil gjøres tilgjengelig gjennom skriftlig materiell, nettbasert informasjon og eventuelle rundskriv til helsetjenesten.

Les mer og registrer deg på Helsedirektoratets sider.

 

Reklamer