Prof. Komaroff: De fleste ME-pasienter er syke livet ut, men vi håper å finne en kur

Posted on 06/09/2011

3


Dette sier professor Anthony Komaroff til Dagens Nyheter (Sverige), men han håper også å kunne hjelpe ME-pasienter.

Professor Komaroff fra Harvard Medical School har forsket på ME og CFS i over 25 år, er sjefsredaktør for Harvard Medical Publications og praktiserende lege, og regnes som en av de fremste ekspertene på feltet.

Nå har han besøkt Sverige, og holdt foredrag der på et seminar om aktuell ME-forskning.

Dagens Nyheter har intervjuet Prof. Komaroff. Hans håp er å finne noe som kan hjelpe ME-pasientene.

Selv om det ikke finnes en enkelt sykdomsmarkør for ME, finnes det godt med andre bevis: Nærmere 5000 vitenskapelige studier viser avvik på en rekke tester og biologiske funksjoner. Til avisen beskriver Komaroff ME som en «lavintensiv krig» – innledet med en vanlig infeksjon som aldri går over, blir det som om immunsystemet plutselig hekter seg opp og fortsetter å angripe. Det er som om noe (kanskje forårsaket av en slags genetisk mutasjon) setter i gang en konstant reaksjon som påvirker immunsystemet, metabolismen, det autonome hjernesystemet og hjernen.

Komaroff har nylig avslutten en studie av hjernen som viste store forskjeller i hjerneaktiviteten hos ME-syke, friske og deprimerte personer. Studien viser tydelig at hjernen til ME-pasienter er påvirket.

Årsakene til sykdommen eller hvem som rammes av den er ikke kjent. En australsk studie av infeksjonspasienter viste at de som utviklet ME var de med de kraftigste influensasymptomene ved den innledende, utløsende infeksjonene. Det kan virke som om det finnes minst fem-seks grupper infeksjoner som kan utløse ME. Personenes psykiske helse eller sykdomsbilde hadde derimot ingen betydning.

I dag er omtrent en femtedel av alle pasienter hjemmebundet og helt sengeliggende. Opptil 60% er sengebundne på dårlige dager, men kan leve mer normalt andre dager. Dette er en typisk svingning i sykdommen.

– Så många upplever att de hela tiden gör folk besvikna: familj, vänner, arbetsgivare. De kan tacka ja till en middag, och verkligen mena det när de gör det, för att de känner sig okej, men när kvällen kommer kan det vara stört omöjligt för dem att ta sig ut.

Prof. Komaroff har i årenes løp sett over 400 ME-pasienter. Det er veldig få av dem som har blitt friske, og de det gjelder har tilfrisknet spontant og uforklarlig. Men det tilhører unntakene: Stort sett er alle syke livet ut, ofte med en gradvis forverring.

– Patienterna har det svårt: inte bara för att de lider av en sjukdom som påverkar deras liv och vad de kan göra – det finns det många sjukdomar som gör – men också för att de ofta blir ifrågasatta av läkare, familjemedlemmar, vänner och arbetsgivare. «Är du verkligen sjuk?»»Jag skulle säga att just detta är mitt huvudskapliga budskap: Ja. Tusentals studier visar att detta är något verkligt och något som miljoner människor världen över lider av.

Les hele artikkelen HER på Dagens Nyheter

RME har lagt ut video fra foredragene han fremførte 24.08.11. De kan du se HER (Del 1 og 2)

Powerpoint av foredraget finner du HER

Vil du høre mer om biomedisinsk forskning på ME og de avvikene som er funnet hos pasientene? Prof. Komaroff holdt et foredrag i 2010 om dette hvor han oppsummerer den biomedisinske forskningen på ME. Du kan se foredraget som video her, og lese presentasjonen i pdf her. Anbefales virkelig!