EEG-målinger viser forskjeller hos pasienter med kronisk utmattelsessyndrom

Posted on 02/07/2011

4


I en forskningsartikkel publisert på BMC Neurology viser forskerne til at de finner forskjeller i EEG-målinger for pasienter med kronisk utmattelsessyndrom, friske kontroller og depressive pasienter.

CFS*-pasientene hadde en hjernefysiologi som ikke ble observert hos friske kontroller eller pasienter med klinisk depresjon.

De mener det bør undersøkes videre om denne analysemetoden av EEG-data kan være nyttig i den kliniske utredningen av CFS.

Resultatene er i tråd med andre studier som finner nevrologiske avvik hos CFS-pasienter, og impliserer en involvering av temporallappen i patofysiologien hos CFS.

Les sammendrag av artikkelen her og hele artikkelen her.

EEG spectral coherence analysis identified unmedicated patients with CFS and healthy control subjects without misclassifying depressed patients as CFS, providing evidence that CFS patients demonstrate brain physiology that is not observed in healthy normals or patients with major depression. Studies of new CFS patients and comparison groups are required to determine the possible clinical utility of this test. The results concur with other studies finding neurological abnormalities in CFS, and implicate temporal lobe involvement in CFS pathophysiology.

 

* I den internasjonale forskningen brukes ofte begrepet CFS. ME er en diagnose som fortrinnsvis benyttes i Europa. Jeg har her valgt å la CFS stå, siden det er dette begrepet som er benyttet i originalartikkelen. Det betyr ikke at resultatene ikke er gyldige for ME-pasienter.