Syk? Ikke tenk på det, så blir du bedre.

Posted on 24/06/2011

12


Det kan det i alle fall se ut som om visse personer i helsevesenet mener, når man leser historien om Tommy som ble syk av flåttbitt på bt.no.

Siden han ble bitt av flått i 2008 har han vært alvorlig syk, og selv om han ble bedre etter noen antibiotikakurer, stupte formen igjen da han sluttet med medisinen. Først da han kom til privat behandling i 2009 fikk han en vesentlig forbedring av helsetilstanden.

Han har søkt Helse Bergen om ytterligere utredning, men fått avslag. Der sier nevrologisk avdeling noen merkelige ting:

I avslaget står det at «all tenkelig utredning» er gjennomført for å avklare om underliggende tilstander kan forklare opplevelsen av energisvikt. Nevrologisk avdeling kan ikke finne andre årsaker til plagene enn at han har hatt en borreliainfeksjon. Ytterligere antibiotikabehandling vil være nytteløst, er konklusjonen.

Det står også at hvis pasienter med kroniske tretthetssymptomer erkjenner at det ikke finnes et medisinsk tilbud som kan kurere tilstanden, vil de gradvis kunne oppleve bedring. Dette reagerer familien på.

– Egentlig står det at Tommy blir frisk, hvis han slutter å tenke på at han er syk. De fysiske plagene blir ikke nevnt. Legene vil heller ikke se på analyseresultatene vi har fått utført privat. Skolemedisinen er for opphengt i forskning og redd for å prøve nye ting, sier faren.

(Fra artikkelen i bt.no, min utheving)

 

Hva i alle dager er dette for slags tankegang? Blir pasienter med kroniske tretthetssymptomer (sic!) bedre av å erkjenne at det ikke finnes hjelp?? Er det vel ikke motsatt??

Og hva slags holdninger er dette å presentere for en pasient? Hvor blir det av et snev av ydmykhet – vi beklager at vi ikke kan hjelpe deg. Slik det fremkommer av artikkelen skyver de skyld og ansvar for Tommys sykdom over på ham selv. «Hvis du tenker for mye på at du er syk, så blir du ikke bedre. Siden du ikke har blitt bedre, er det fordi du har tenkt for mye på at du er syk. Ergo kan du bare skylde deg selv..» Kjenner vi igjen denne tankegangen fra noe!?!

Ja, jeg er klar over at jeg muligens tilskriver Helse Bergen og den nevrologiske avdelingen tanker de ikke selv har formulert her nå – dere får ta det som min tolkning av det som kommer frem i artikkelen. Ufint!

 

Reklamer
Posted in: Forskning