Presisering om refusjonsrettigheter fra ME-foreningen

Posted on 23/06/2011

0


Norges ME-forening har i dag lagt ut en artikkel med presisering av sitt standpunkt om refusjonsrettigheter.

Artikkelen kommer i forbindelse med at helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen har svart på spørsmål fra Stortingsrepresentant Vigdis Giltun (FrP) om ME, privat utredning og behandling.

ME-foreningen sier blant annet:

ME-foreningen jobber aktivt for at biomedisinsk utredning og behandling skal godkjennes innenfor det offentlige, norske helsevesen – og vi følger med på utviklingen av den biomedisinske forskningen. Samtidig må vi erkjenne at forskningen ikke er kommet langt nok til at den har funnet en effektiv behandling av ME – selv om det er mange positive signaler å finne på en rekke områder.

Les hele innlegget her.

Reklamer