Ny publikasjon fra Mikovits m.fl.!! «Immun-korrelater med XMRV-infeksjon»

Posted on 05/06/2011

4


I forbindelse med den 15. Internasjonale Konferansen om Human Retrovirus: HTLV og relaterte virus, som avholdes i Belgia nå i disse dager (5.-8.juni) har det i dag kommet en ny publikasjon fra Whittemore Peterson Institute.

Artikkelen, som kan ses på sidene til Retrovirology her, eller lastes ned i pdf her, har tittelen «Immune correlates of XMRV infection», og er skrevet av Vincent Lombardi, Deborah Goetz, Max Pfost, Cassandra Puccinelli og Judy Mikovits.

I oppsummeringen til artikkelen skriver de at CFS-pasienter ofte har en dysfunksjon i det antivirale enzymen RNase L, noe som understreker viktigheten av de uspesifikke immunresponsene i CFS.

XMRV-infeksjon kan spille en rolle i patogenesen (sykdomsforståelsen) av CFS, gjennom dysregulering av immunresponsen.

For å teste denne hypotesen brukte de avanserte metoder for å se på cytokiner og chemokiner i plasma hos XMRV-infiserte CFS-pasienter versus uinfiserte kontroller. Seks normale donorer og referanseverdier basert på en frisk populasjon ble brukt som normale baselines.

Resultatet var at 16 av de 26 cytokinene/chemokinene målt var signifikant uttrykt annerledes:

11 var oppregulert og 5 ned-regulert, inkludert: IL-8, IL-6, MIP1 alpha, MCP-1, IFN alpha and TNF alpha.

XMRV-infiserte CFS-pasienter viste redusert prosent av CD56+ NK og CD19+ B-celler.

NK-fenotypen hos XMRV-infiserte pasienter var endret, 80% av pasientene hadde en signifikant redusert CD56+ DIM populasjon.

Konklusjon: XMRV-infeksjon resulterer i dysregulering av immun-responsen, enten direkte ved infeksjon av spesifikke leukocytt-undergrupper eller indirekte gjennom cytokin-modulering.

 

~

Min kommentar: Sjekk også denne studien fra australske forskere, som også viser endring i immunresponser for CFS-pasienter. (Dog ikke testet for XMRV, såvidt jeg har skjønt.)

Reklamer