«Kronisk utmattelsessyndrom er misforstått»

Posted on 05/06/2011

1


Om jeg skulle ha fulgt med og blogget om alt som blir skrevet og sagt om ME, CFS og XMRV-forskningen nå så ville jeg ikke hatt tid til annet. Det går jo ikke! Men noe får jeg da med meg, og jeg vil tipse om en artikkel:  Real Clear Science – «Chronic Fatigues Syndrom is Misunderstood», skrevet av Llewellyn King.

Hun skriver blant annet om hvor misledende navnet «kronisk utmattelsessyndrom er», et navn Centers for Disease Control (CDC) valgte i 1988. ME, eller myalgisk encefalomyelitt er mye brukt i Europa. Dessverre har navnet på sykdommen ført til at helsemyndigheter og psykiatere, spesielt i Storbritannia, har inkludert flere psykologiske diagnoser og gjort at helsemyndighetene ikke har fokusert på biomedisinsk forskning. Hun skriver også om XMRV, og de negative studiene som har kommet.

De rådende oppfatningen nå er at selv om kronisk utmattelsessyndrom kan være forårsaket av en kombinasjon av faktorer, inkludert genetisk predisponering, er den mest sannsynlige triggeren et eller flere patogener, og immunsystemets hyper-respons på infeksjon.

“The immune system pours out its toxins to stop this agent,” Dr. Jay Levy, a University of California professor who co-authored the new studies told The New York Times. “And then the immune system doesn’t calm down.”

Selv om sykdommen har eksistert i århundrer under forskjellige navn, ble man først bekymret da det var et stort, epidemisk utbrudd ved Londons Royal Free Hospital i 1955. Nesten 300 personer ble rammet. At så mange på samme sted fikk sykdommen tyder selvfølgelig på en smittsom årsak, men hvordan og hvorfor og hva som lå bak er enda ikke blitt besvart. Man ser at sykdommen kan forekomme i epidemiske klynger, men er vanligere i isolerte tilfeller. Det er en tendens til opphopning i familier, men ser sjelden ut til å spres, og når det gjør det er det tilsynelatende tilfeldig hvem som får det.

Et liknende smitteutbrudd fant sted i Nevada, på feriestedet Lake Tahoe i 1985. Der ble over 300 personer rammet. CDC sendte to unge epidemologer for å undersøke utbruddet, Gary Holmes og Jon Kaplan. Samme år var det et utbrudd i Lyndonvill hvor 216 av de 900 innbyggerne i den lille byen ble rammet. David Bell, byens eneste lege, har fulgt sykdommen tett siden.

I 1987 rapporterte professor Anthony Komaroff ved Harvard Medichal School om et vesentlig økende antall pasienter. Dr. Nancy Klimas, immunolog og AIDS-ekspert ved universitetet i Miami, hadde en storm av folk som hadde fått denne sykdommen, og fant ut at immunsystemene deres viste rare avvik.

For most patients, CFS is a one-way ticket to hell. The affliction is acute and mostly incurable. Horrifically, it takes away even life’s littlest pleasures.

Les hele artikkelen på Real Clear Science

 

Reklamer